nazar

Muhammed (s.a.v.), kendisinden önce gelen peygamberlerinin arkasından gelen ve son peygamber olan, insanlık tarafından sevilen ve saygı duyulan bir peygamber...
Nazardan Korunma Duası Okunuşu: "Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn (mecnûnun)....
Nazara Karşı Okunacak Dua: Okunuşu: “Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmeh” Anlamı: Şeytanların, haşaratın ve kem...
Nazar duası için okunacak pek çok dua olduğu malum. Ancak günlük her yerde ve kısa olması nedeni ile aşağıdaki duayı...