istiğfar duası

Seçme Duaların Manaları Dua, Allah’a yakarmanın en güçlü ve en etkili şeklidir. İslam inancında, dua sadece yüce Allah’a yapılan bir arzudur....
  Resulü Ekrem Buyurdu ki; “Bir günah irtikab eden kimse ıssız bir yerde iki rekat namaz kılar ve dilediği günahtan dolayı...
İstiğfar duası nedir? İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’an-ı Kerim’de işledikleri kötülüklerden pişman...