Çok Faziletli Zikirler ve Dualar

16.12.2020
1.538
Çok Faziletli Zikirler ve Dualar

 Çok Faziletli Zikirler ve Dualar

Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla …

-“ALLAH’I ANMAK ELBETTE EN BÜYÜK (İBADET) TİR.” Ankebut/45

-“Her kim zikrimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz” Taha/124

-“Siz Beni zikredin ki BEN’de sizi zikredeyim” Bakara/152

-MEVLA C.C. münafıkları zemmetmek üzere “Onlar pek az zikrederler” buyurdu. Nisa/142 (O halde Mü’min’in dili ve kalbi devamlı zikirle meşgul olmalı)

-“Zikrimle meşgul olup BEN’den istemeye vakit bulamayanlara isteyenlerden daha çok veririm.” Hadis’i Kûdsi (Buhari)

-“O size nasıl hidayet etti ise sizde O’nu öylece zikredin” Bakara/198 “Sabah akşam ALLAH’ın C.C. adını dilinden düşürmemek, ALLAH C.C.yolunda düşman ile vuruşurken kılıç kırmak ve malı cömertçe dağıtmaktan daha faziletlidir” Hadis’i Şerif

-Zikretmeyenle zikredenin hali ölü ile dirinin hali gibidir. Rivayete göre ALLAH’ın C.C. adını ananlardan başka herkes susuzluk içinde dünyadan ayrılır.

-“Günahlarından rücû edip ALLAH’ı C.C. zikirle yarışanlar yarışı kazanmışlardır, zikir onların günah yüklerini sırtlarından attı ve hafif olarakmahşer yerine geldiler.” Hadis’i Şerif (Tirmizi, Ebû Hureyre’den)

-Yüce ALLAH C.C. şöyle buyurur:”Beni andığı sürece,dudakları benim Adıma kıpırdadıkça, ‘BEN’ kulum ile birlikteyim.”

-Peygamberimiz’e (SAV) “En faziletli amel nedir?” diye sordular. “ALLAH’ı C.C. anan dilin kurumadan can vermendir” buyurdular.

-“Gafiller arasında ALLAH’ı C.C. anan kimse, kuru otlar arasında yeşil otlar gibidir” Hadis’i Şerif

-“Gafiller arasında ALLAH’ı C.C. anan kimse, cephe kaçakları arasındaki savaşçı gibidir” Hadis’i Şerif

İstanbul 2021 Ramazan İmsakiye Takvimi İçin Resmi Tıklayınız.

-“Zikrin Efdali “LÂ İLAHE İLLALLAH” (1 kere söylediğinde 4000 derece yükselirsin ve defterinden 4000 büyük günah silinir),”LA İLAHE İLLALLAH” bütün günahları mahveder, mizana konulmaz çünkü onun karşısında bir şey durmaz. Duanın makbulü ELHAMDÜLİLLAH’dır” Hadis’i Şerif (Tirmizi)

– Her zikri ALLAH’ın C.C. huzuruna Melekler yükseltir “LÂ İLAHE İLLALLAH” ise aracısız, engelsiz ve direk olarak ALLAH’ın C.C. huzuruna çıkar, ALLAH’ın huzurunda söyleyen kişinin mağfiret olunması için inler durur. “LÂ İLAHE İLLALLAH” ile ALLAH C.C. arasında perde yoktur. Cennet’in 8 kapısı üzerinde yazar. Yedi kat gökleri ve yerleri ve içindeki her şeyi ve yaratılmış her şeyi, terazinin bir kefesine koysanız bir kefesine “LÂ İLAHE İLLALLAH” Kelime-i Tevhid’ini koysanız, “LÂ İLAHE İLLALLAH” ağır gelir. Seksen senelik kafir’i bile bir kere kalp ve dille söylemesiyle tertemiz eder BİİZNİLLAH.

-“ELHAMDÜLİLLAH demenin katlı mükafatı gibi hiçbir zikrin mükafatı olamaz” Hadis’i Şerif. Yer ile gök arasını doldurur.

-Günde 100 kere İhlâs Sûresi okuyana kâmil bir iman nasib olunur, 1000 kere okuyanın öldüğünde cesedi çürümez.

-Bir kere “SÜBHANALLAHİ  VEL  HAMDÜLİLLAHİ  VELA İLAHE İLLALLAHU  VALLAHU EKBER” diyen kimse için cennette bir ağaç dikilir ki, bir atlı 500 sene gitse gölgesini bitiremez. Cuma Namazından hemen sonra dünya kelâmı konuşmadan 100 kere “SÜBHANALLAHİL AZİYM VE Bİ HAMDİHİ” diyen kimsenin 100 bin , anne ve babasının 24 bin günahı mağfiret olunur.

-Neye sıkılırsanız sıkılın en sıkıntılı anınızda , ne kadar günahkâr olursanız olun Yunus A.S.’ın balığın karnında iken ettiği ve affedildiği şu duaya (aynı zamanda Ayet’i Kerime’dir) devam edin. “Lâ İlahe illa ente Sübhâneke inni küntü minezzalimin” (Her sıkıntının def’i için)

-Yatmadan Kâfirun Sûresini okuyan imanını şeytandan korumuş olur. (ALLAH’ın izniyle)

-Kabir azabından korunmak için her gece yatsıdan sonra Mülk(Tebâreke) Sûresini okuyunuz.

-Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr Sûresinin son üç ayetini okuyan, imanla göçer, o gün ölürse şehit gider, sabah okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar ederler. Sabah namazına kalkabilmek için yatmadan evvel “Kevser” Sûresini okuyup dua ediniz.

Farz namazın hemen arkasından Ayet’el Kûrsi okuyanın cennetle arasındaki tek engel ölümdür.(Hadisle bildirilmiştir.)

-Yatsıdan sonra Tekâsür Sûresini okuyan kimse nimetlerden sorguya çekilmez. (BİİZNİLLAH)

-Yatarken 3 kere “Estağfirullah el Aziym Ellezi La İlahe İllahü El Hayyul Kayyumu ve Etübü İleyk” diyenin denizköpüğü kadar günahı olsa affedilir.

-Hergün 100 kere “Lâ İlahe İllallahü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey-ün Kadir” diyen kimse, 10 köle azat etmiş gibi olur, kendisine 100 sevap yazılır, yüz günahı silinir, o gün akşama kadar şeytanın şerrinden emin olur. Hiçbir kimse hiçbir ibadetle bu seviyeye ulaşamaz, ancak ondan daha fazla yapan müstesna. Hadis’i Şerif (Buhari, Müslim) Gezdiği sokakta bir kere söyleyenin bir milyon günahı bağışlanır, defterine bir milyon sevap yazılır ve kendisi için cennette bir köşk inşa edilir. Hadis’i Şerif (Ahmed İbn’i Hanbel)

-100 kere “ESTAĞFİRULLAH” diyenin 1000 günahı mahvolur. 2 şey helâk edicidir: Sonra ederim diye tövbeyi geciktirmek ve tövbe ederim diye günah işlemek. Doğru olan günah işlediğinde kalpte siyah leke oluşmadan tövbe etmektir. Tövbe çok önemlidir, (Ulema buyurur ki tövbeyi tehir edene tövbe nasip olmaz) günah unutkanlık yapar, kişi günah işlediğinde aklının bir parçası, geri dönmemek üzere gider.

-Günde 100 kere “SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ” diyenin denizköpüğü kadar günahı olsa bağışlanır. 124.000 sevap yazılır. Bu kelime ALLAH’ın C.C. en sevdiği hamdlerden biridir. Dilde hafif mizanda ağırdır. “ALLAH’u EKBER” ve “SÜBHANALLAH” yer ile gök arasını doldurur

-Günde 100 kere “Lâ Hâvle ve Lâ Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym” diyen kimsenin en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela ve musibet üzerinden kaldırılır. Efendimiz (SAV) bu kelime için cennet hazinelerinden bir definedir buyurmuştur.

-Şaban ayında bu duayı okuyana bin sene ibadet etmiş sevabı yazılır. Bin senelik günahı da olsa silinir. Kabrinden yüzü ayın on dördü gibi çıkar ve ALLAH C.C. indinde sıddık olarak yazılır. “Lailaheillalahu velâ ne’büdü illa iyyehü muhlisine lehüddine velev kerihel kâfirune”

-Bu duayı sabah namazından sonra 3 kere okuyan akşama kadar ve akşam namazından sonra 3 kere okuyan sabaha kadar korunur. Bu duayı bu vakitlerde okuyan, başta zalim devlet başkanı, şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbirinden ALLAH’ın C.C. izniyle korkmasın. Zehir verilse tesir etmez ALLAH’ın izniyle; “Bismillahillezi lâ yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves- semiül âliym” -Rivayete göre cennetin çorak olduğu insanların yaptığı amellerle ve zikirlerle cennetlerini imar ettikleri bildirilmiştir. Faideli zikir kalp huzuruyla kendini ve bütün fikriyatını ALLAH’a (C.C.) vererek yani kalbinde ALLAH’tan başkası (dünyalık, çoluk çocuk, eş v.s.) kalmadan yapılan zikirdir

-“Teheccüd” nafile namazlar içinde en kıymetli namazdır. Riya’dan uzaktır. Yüzü Nurlandırır, güzelleştirir ve günahların mağfiret olunmasına sebep olur. Kıyamet kopmadan önce Güneşin batıdan doğmadan önce 3 gün doğmayacağını ancak Teheccüd namazı kılanlar fark edecekler BİİZNİLLAH. -“Askerde ve cihâd’da kılınan namaz”, sivildeki namazdan 2 milyon derece daha faziletlidir

-Akşamla Yatsı arası 6 rekat Evvabin namazı kılana 12 sene ibadet sevabı verilir.

-Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 72 derece faziletlidir. (Cuma günü sarık sarana ALLAH C.C. ve Melekleri Sâlât ederler)

-Evlinin namazı bekârın namazından 70 derece’den daha faziletlidir. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir

-Pazar günü öğle ile ikindi arası 4 rekât nafile namaz kılıp her rekâtında “amenerrasulü” okunursa, kılana yeryüzündeki Hristiyanlar adedince sevap verilir.

-İki rekât “İşrâk” namazı kılana bir Hac ve bir Umre sevabı vardır. (sabah kerâhât vakti geçtikten sonra 1-2 saat civarında kılınmalı)

-Vücutta 300 yada daha fazla mafsal vardır. Bunlar için her gün sadaka verilmelidir. Bu sadakayı veremeyen (sabah kerâhât vakti geçtikten sonra ile öğlen kerâhat vakti girmeden arası) iki rekât “Kuşluk namazı” kıldı mı bu sadakaları vermiş olur. (İbadetin efdali az da olsa devamlı olanıdır)

Son nefeste imanı kurtarma duası: “Ya Hayyu Ya Kayyumu, Ya Zel Celâli Ve’l İkrâm, ELLAHÜMME inni es’elüke en tühyiye kalbi bi Nûri ma’rifetike ebeden, Ya ALLAH, Ya ALLAH, Ya ALLAH Celle Celâlüh” Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında okunacak. Çok önemli bir duadır…

-Sabah ve akşam namazının farzında selâm’dan hemen sonra 10 kere “LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKELEH LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜLHAMDÜ YUHYİ VE YUMİT VE HÜVE HAYYUL LA YEMÜT BİYEDİHİL HAYR VE HÜVE ÂLA KÜLLİ ŞEY-İN KADİR” günahları tertemiz eder, akşam okuyana sabaha kadar, sabah okuyana akşama kadar günah yazılmaz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.