Namaz Sureleri Arapça Türkçe Anlamları ve MP3 İndir

23.08.2022
12.698
Namaz Sureleri Arapça Türkçe Anlamları ve MP3 İndir

“Namaz Surelerinin Arapça resimleri”, “Türkçe Anlamlarının resimleri”ni ve MP3 olarak okunuşlarını ister indirin isterseniz direk buradan okuyun ve dinleyin. Beş vakit farz namazda okuyabileceğimiz en kolay sureleri, Kuran-ı Kerim’in son sayfalarında yer alan kısa namaz sureleridir. Namaz surelerinin sıralamasını göz önünde bulundurarak sünnete uygun bir namaz kılınmalıdır. Namazda sırasıyla okuyabileceğiniz zammı sure okunuşunu doğru bilmek önemlidir. Namazda hangi sure hangi sıra ile okunur bilmiyorsanız aşağıdaki yazımızda açıklayıcı olarak bulabilirsiniz.

NAMAZ SURELERİNİN SIRALAMASI NASILDIR?

1- Fatiha Suresi

2- Fil Suresi

3- Kureyş Suresi

4- Maun Suresi

5- Kevser Suresi

6- Kafirun Suresi

7- Nasr Suresi

8- Tebbet Suresi

9- İhlâs Suresi

10- Felak Suresi

11- Nas Suresi

12- Ayet-el Kürsi

Namaz surelerinin anlamları

Namazda okunan dua ya da surelerin dil ile zikredilmesi kadar anlam olarak da bilinmesi gerekir. Bu anlamda baktığımızda okuyabileceğimiz kısa surelerin anlamlarını daha kolay düşünebilmek ve idrak edebilmek daha çabuk huşu içerisinde olmanıza katkı sağlar. Peki namazda okunan dua ve surelerin anlamları neler? İşte namazda okunan kısa sureler ve anlamları…

FATİHA SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

Fatiha Suresi Arapça Ve Türkçe Anlamı

FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
2- Errahmânir’rahim
3- Mâliki yevmiddin
4- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
5- İhdinessırâtel müstakîm
6- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FİL SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

 

FİL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl
2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl
3- Ve ersele aleyhim dayran ebâbîl
4- Termîhim bihicâratin min siccîl
5- Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li’î lâfi Kurayş’in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

MAUN SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

MAUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne’ûnelmâ’ûn

KEVSER SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Gul yâ eyyühel kâfirûn
2- Lâ a’büdü mâ ta’büdûn
3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd
6- Leküm dînüküm veliye dîn

NASR SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

TEBBET SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

TEBBET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed

İHLAS SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

FELAK SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

NAS SURESİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA VE TÜRKÇE ANLAMI:

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

2- lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

3- ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

4- velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

5- velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

NAMAZ SURELERİNİ MP3 İNDİR

 

Etiketler: