Kuruluşundan Dağılımına Osmanlı Dönemleri

02.11.2022
1.401

Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili savaşların listesi Osmanlı İmparatorluğu’nun katıldığı savaşların ve geçirdiği isyanların listesidir.

Kuruluşundan Dağılımına Osmanlı Dönemleri

Osmanlı’nın Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemleri

Osmanlı Dönemleri ile ilgili savaşların listesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun katıldığı savaşların ve geçirdiği isyanların listesidir.

Osmanlı tarihini anlatan listede toplamda 105 zafer, 33 Mağlubiyet, 13 Sonuçsuz savaş, 42 bastırılan isyan, 12 başarılı isyan vardır. Gözden kaçanlar, bir arada ele alınan savaşların ayrılarak düşünülmesi, ayrı düşünülenlerin birleşik sayılması, kaybedilen kuşatmaların mağlubiyet sayılması, 1302’den önce yapılan küçük çaplı savaşların dahil edilmesi, Kurtuluş Savaşı’nın dahil edilmemesi ya da yeni yapılan çalışmalarla yeni savaşlara veya var olan savaşların sonuçlarına dair farklı bulgulara ulaşılması ile bu sayılar değişiklik gösterebilir.

 

 

PDF içinde göreceğiniz renk kodlarının anlamlarıdır.

 

Osmanlı Kuruluş Dönemi (1299-1453)

Osmanlı İmparatorluğu kuruluş dönemi (1299-1453), Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Kostantiniyye’nin fethine (29 Mayıs 1453) kadar devam ettiği kabul edilen dönemdir.

PDF dosyasının ön izlemesidir.

 

 

 

Osmanlı Kuruluş dönemi 1299-1453

 

PDF Dosyasını İndirmek için tıklayınız

 

Osmanlı Yükselme Dönemi (1453-1606)

Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi ya da Olgunluk Dönemi (29 Mayıs 1453 – 11/12 Eylül 1683) Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş döneminden sonra geldiği kabul edilen dönem. İstanbul’un Fethi ile başladığı kabul edilen bu olgunluk döneminin genellikle II. Viyana Kuşatması’na kadar devam ettiği kabul edilir. Katip Çelebi, imparatorluğun bu döneminin 1593’te Celalilerin ortaya çıkmasına kadar sürdüğünü belirtirken, Naima 1683’teki Viyana bozgununu bu dönemin bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak ilan eder. Naima’nın İbn-i Haldun’un tarih anlayışına göre yapmış olduğu bölümlendirme sonraki dönem Osmanlı tarihçileri tarafından da benimsenmiştir.

İmparatorluk bu dönemde tüm kuzey Afrikaya yayılmış, Doğu Avrupa’nın önemli kısmını kontrol altına alarak, Viyana kapılarına dayanmıştır. Doğuda ise yeniden ortaya çıkan Safevi Devleti ile savaşmıştır. Bu dönemi imparatorluğun duraklama dönemi izler.

 

Osmanlı Yükselme dönemi 1453-1606 PDF örnek resim

 

PDF Dosyasını İndirmek için tıklayınız

 

Osmanlı Duraklama Dönemi (1606-1699)

Duraklama dönemi, Sokollu Mehmed Paşa’nın ölümüyle başlayıp, ilk kez büyük çapta toprak kaybı yaşanılan Karlofça Antlaşması’na kadar olan dönemi kapsamaktadır. Osmanlı Devleti bu dönemde Ferhat Paşa Antlaşması ile doğudaki en geniş sınırlarına, Bucaş Antlaşması ile de batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır Yaklaşık 120 yıl süren bu dönemde 12 padişah ile 61 sadrazam görev yapmıştır. Bu dönemde deneyimsiz kişilerin tahta geçmesi ile merkezi yönetimin bozulması sonucu, devlet yönetiminde otoritenin sarsılması, halkın devlete olan güveninin azalmasına ve iç isyanların çıkmasına neden olmuştur. Coğrafi keşiflerle ticaret yollarının önem kaybetmesi, sık padişah değişmeleriyle çok verilen cülus bahşişi ve yeniçerilerin artmasıyla verilen ulufe miktarının da artması Osmanlı ekonomisini yıpratmıştır. Bu dönemde benimsenen beşik ulemalığı sistemi de Osmanlı eğitiminin bozulmasına yol açmıştır. Osmanlı duraklama dönemi XVII yüzyılı kapsamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun bu döneminde saltanat hukukunda düzenlemeler yapılmış, ekber ve erşed sistemine geçilmiştir. Ekber ve erşed sisteminde hanedan ailesinin en yaşlı üyesinin padişahlık makamında bulunması söz konusu olmuştur.

 

Osmanlı Duraklama dönemi 1606-1699 PDF Örnek resim

 

PDF Dosyasını İndirmek için tıklayınız

 

Osmanlı Gerileme Dönemi (1699-1792)

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi, Osmanlı tarihinde Karlofça Antlaşması’ndan (1699) başlayarak, Yaş Antlaşmasına kadar (1792) geçen süreye denir.

 

Osmanlı Gerileme dönemi 1699-1792 PDF örnek resim

 

 

PDF Dosyasını İndirmek için tıklayınız

 

Osmanlı Dağılma dönemi (1792-1922)

Osmanlı İmparatorluğu dağılma dönemi, Rus İmparatorluğu ile Yaş Antlaşması’nın imzalandığı 1792 yılından, saltanatın kaldırılarak devletin lağvedildiği 1922 yılına kadar sürer. Bu dönemde devlet en büyük toprak kayıplarını yaşamış ve Kurtuluş Savaşı sayesinde yalnızca Anadolu kurtarılabilmiştir.

 

 

Osmanlı Dağılma dönemi 1792-1922 PDF Örnek resim

 

 

PDF Dosyasını İndirmek için tıklayınız

 

 

Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili savaşların listesi Vikipedi‘dan alınmıştır.

Etiketler:

Yorumlar
 1. Cahit dedi ki:

  Hocam çok teşekkürler. Ne kadar güzel oldu bilseniz anlatamam.

 2. Dertli öğrenci dedi ki:

  Ödev ödev dediniz alın size hazır ödev. Hocama bunu vereceğim aldığım notu yazarım buraya 😀

  1. admin dedi ki:

   İnşallah faydalı olur ve iyi not haberini sabırsızlıkla bekliyoruz.